wtorek, 14 maja 2013

Zwolnienie od kosztów w postępowaniu upadłościowym

W dniu 30 marca 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z tą nowelizacją dłużnik w postępowaniu upadłościowym będzie mógł starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Zmiana ta jest rezultatem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 roku (sygn. akt: P 11/10), w którym Trybunał stwierdził, że art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, który wyłączał stosowanie w stosunku do dłużnika zwolnienia od kosztów sądowych, naruszał prawo dłużnika do sądu, gdy nie był on w stanie uiścić opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości w wysokości 1000 złotych. Trybunał zwrócił przy tym uwagę, że właśnie zła sytuacja finansowa dłużnika i brak środków finansowych jest przyczyną wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 

Obecnie zatem dłużnik w postępowaniu może zwrócić się z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych ma zasadach ogólnych, zaś decyzja sądu w tym zakresie zależy od tego czy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, zaś osoba prawna musi wykazać, iż nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.