środa, 26 czerwca 2013

Kiedy dziecko dziedziczy po rodzicach na podstawie ustawy?

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności po zmarłym dziedziczą jego dzieci oraz małżonek. Dziedziczenie odbywa się w częściach równych, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Rodzic może także przekazać swój majątek dzieciom w testamencie, wówczas dziedziczenie nastąpi na zasadach przewidzianych w testamencie, a nie na podstawie porządku dziedziczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym. 

Wskazać zatem należy, że dzieci zasadniczo zawsze dziedziczą po rodzicach w pierwszej kolejności. Wyłączenie dzieci z dziedziczenia może nastąpić w przypadku: zrzeczenia się przez dziecko dziedziczenia poprzez zawarcie umowy zrzeczenia dziedziczenia z rodzicem, wydziedziczenia dziecka przez rodzica, uznania dziecka za niegodnego dziedziczenia lub rozdysponowania skutecznego majątkiem przez rodzica w testamencie na rzecz innych niż dzieci osób. 

Dziecko dziedziczy po swoim rodzicu niezależnie czy pochodzi z małżeństwa czy zostało poczęte w związku nieformalnym. Dziecko dziedziczy również wtedy, gdy ojcostwo względem niego zostało ustalone w drodze orzeczenia sądowego. Również dziecko przysposobione (tzw. adopcyjne) dziedziczy po przysposabiającym rodzicu. 

Paulina Adamczyk 
prawnik
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.