wtorek, 11 czerwca 2013

Wypowiedzenie umowy najmu przez współwłaścicieli

Jeśli jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, to sami nie możemy podejmować ważnych decyzji jej dotyczących. Regulację podejmowania decyzji przez współwłaścicieli odnajdziemy w Kodeksie cywilnym. 

Kodeks w kwestii współwłasności rozróżnia czynności zwykłego zarządu, do których potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli i czynności przekraczające zwykły zarząd, do których potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Kodeks nie precyzuje katalogu czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd, każdorazowo decydować będą zatem okoliczności związane z daną nieruchomością. W mojej ocenie przesądzenie o zakończeniu czerpania zysków z nieruchomości poprzez wypowiedzenie najmu w większości wypadków będzie jednak czynnością przekraczającą zwykły zarząd. 

Kiedy brakuje jednomyślności, właściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd czy najem należy wypowiedzieć. 

Jeśli zaś współwłaściciele nie są w stanie się porozumieć co do spraw zwykłego zarządu albo jeśli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub większość krzywdzi mniejszość, można wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy dla nieruchomości. 

Aleksandra Dalecka 
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.