środa, 12 czerwca 2013

Testament – czy można cały majątek zapisać osobie nie z rodziny? Czy można wskazać konkretne rzeczy, aby dana osoba je dostała?

Polski system prawa spadkowego zna dwie drogi nabycia majątku w drodze dziedziczenia: poprzez dziedziczenie ustawowe oraz poprzez dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe zachodzi, o ile spadkodawca nie pozostawi ważnego testamentu, na jego podstawie majątek spadkodawcy zostaje przekazany na rzecz rodziny zmarłego, a w przypadku jej braku na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. 

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Rozporządzenie majątkiem w drodze testamentu jest w pełni zależne od woli spadkodawcy. Poprzez dziedziczenie testamentowe spadkodawca może powierzyć swój majątek wybranej osobie lub osobom. Wskazać należy, iż nie musi to być osoba z rodziny spadkodawcy. Testament jest zatem formą dyspozycji majątkiem na wypadek śmierci zgodnie z wolą spadkodawcy w zakresie podmiotowym, jak również przedmiotowym. 

Podkreślić jednak należy, iż przekazanie całego majątku poprzez testament na rzecz osoby spoza najbliższej rodziny powoduje powstanie po stronie spadkobiercy obowiązku do świadczenia na rzecz zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy zachowku zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego. Zobowiązanie do świadczenia zachowku nie powstaje, o ile spadkodawca skutecznie wydziedziczył w testamencie uprawnionych do zachowku. Przesłanki wydziedziczenia wskazuje art. 1008 Kodeksu cywilnego. Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z testamentu. 

W testamencie spadkodawca może powołać spadkobiercę do całego lub części spadku. Nie ma jednak przeszkód, aby spadkodawca wskazał w testamencie oznaczone przedmioty majątku, które mają być dziedziczone przez daną osobę. W zależności wówczas czy rzeczy te wyczerpują cały spadek czy też mają charakter jednostkowy, inny będzie skutek dyspozycji dla spadkobiercy. 


Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.