czwartek, 16 stycznia 2014

Do kiedy działa rejestr handlowy? Nowy termin funkcjonowania rejestru handlowego


W nawiązaniu do artykułu publikowanego na blogu dotyczącego czasu i zasad funkcjonowania rejestru handlowego (kliknij tutaj), konieczne jest wskazanie, iż aktualnie na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013 poz. 1622) termin funkcjonowania rejestru handlowego został przedłużony. Ustawa ta weszła w życie w dniu 30 grudnia 2013 r., zatem przed datą upływu ważności wpisów oznaczoną w poprzedniej regulacji.

Powyższa ustawa przedłużyła okres funkcjonowania rejestru handlowego, a tym samym możliwość posługiwania się odpisami, zaświadczeniami z rejestru handlowego do 31 grudnia 2015 r. Kolejne 2 lata zatem spółki, które do chwili obecnej nie zostały przerejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego z rejestru handlowego, mogą dokonać przerejestrowania. Przesunięcie terminu daje również szanse wierzycielom spółek wpisanych do rejestru handlowego na dochodzenie swoich wierzytelności. W zakresie zasad przerejestrowania oraz uczestniczenia spółek wpisanych do rejestru handlowego w obrocie zastosowanie mają dotychczasowe zasady. Zmianie na podstawie ustawy z 22 listopada 2013 r. uległ jedynie termin ważności wpisów do rejestru handlowego, którego aktualną cezurą czasową jest 31 grudnia 2015 r.

Wskazać należy, iż wprowadzona przez ustawodawcę zmiana terminu ważności wpisów, jest zabiegiem, który pozwala na kolejne 2 lata uniknąć chaosu w obrocie gospodarczym, związanego z brakiem oznaczenia skutków utraty ważności wpisów w rejestrze handlowym, w tym przede wszystkim skutków w relacjach cywilnoprawnych i administracyjno - prawnych. Ustawodawca przedłużył okres na przerejestrowanie spółek, a jednocześnie wykluczył stan niepewności co do osobowości prawnej oraz przykładowo skutków w zakresie obowiązku podatkowego tychże spółek, które to zagadnienia, pomimo, iż są bardzo istotne, nie są dotychczas wyjaśnione zarówno przez przepisy prawa, jak również piśmiennictwo.

Paulina Adamczyk
prawnik

kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.