wtorek, 12 sierpnia 2014

Skutki zbycia nieruchomości w egzekucji dla hipotek (cz. III)

We wcześniejszych postach (kliknij tu i tu) omówiliśmy przejście własności nieruchomości przy zbyciu egzekucyjnym, a także jego skutki dla umów najmu i dzierżawy obciążających nieruchomość. Obecnie chciałabym się odnieść do jednego z najważniejszych dla nabywcy problemów - obciążenia nieruchomości hipoteką, a jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym w drodze licytacji. W praktyce bowiem najczęściej nieruchomość sprzedawana w egzekucji jest obciążona hipoteką, a nieruchomość jest sprzedawana, ze względu na to, że właściciel nie spłaca należności hipotecznej. 

Ustawodawca przewidział taką okoliczność w art. 1003 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, stwierdzając, iż na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką. Warunkiem wykreślenia z księgi wieczystej hipoteki nie jest zatem by cena nabycia pokrywała w całości wierzytelność zabezpieczona hipoteką, ale by została w całości wpłacona gotówką (nawet jeśli nie pokrywa to wierzytelności hipotecznej, co najczęściej ma miejsce) i by było to stwierdzone w postanowieniu sądowym o przysądzeniu własności. W takiej sytuacji nabywca egzekucyjny nabywa "czystą" (nieobciążoną hipoteką) nieruchomość. 

Aleksandra Dalecka
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.