poniedziałek, 26 stycznia 2015

Oznakowanie suplementów diety

Zagadnienie oznakowania suplementów diety uregulowane jest zarówno w prawie europejskim oraz krajowym. W prawodawstwie unijnym obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012, które dotyczy kwestii stosowania oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności. Aneks do rozporządzenia zawiera listę oświadczeń , które mogą zostać użyte na opakowaniach bądź etykietach dołączanych do suplementów diety, oraz wymogów co do ich stosowania. W konsekwencji suplementy diety mogą zostać oznaczone jedynie takimi informacjami o ich wpływie na stan zdrowia i funkcjonowanie człowieka, które zostały zatwierdzone w rozporządzeniu. 

Ponadto zagadnienie oznakowania suplementów diety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007 roku. Te wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na opakowaniu następujące informacje:

· określenie "suplement diety";
· nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości;
· porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia;
· ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
· stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety;
· stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ponadto zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w danym suplemencie diety powinna zostać oznaczona w postaci liczbowej. Jednostki używane do określania zawartości witamin i składników mineralnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. 

Deklarowane w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu, a także w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spożycia, zgodnie z wartościami odniesienia ustalonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia określającym wartości odniesienia do znakowania suplementów diety.

Ponadto zgodnie z art.27 ust. 5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia („Ustawa”), oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych. Ponadto ustawa przewiduje, że wszystkie środki spożywcze wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zwierać oznaczenia w języku polskim, co nie wyklucza dodatkowych oznaczeń w innych językach. 


Artur Stosio
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.