czwartek, 9 kwietnia 2015

Jak przygotować umowę z kucharzem czy restauracją na zorganizowanie bankietu czy wesela?

Przygotowując się do wydania wesela czy bankietu, warto dołożyć wszelkich starań, aby te ważne dla nas wydarzenia, przebiegły bez żadnych zakłóceń. Warto przede wszystkim zabezpieczyć się od strony prawnej, zawierając pisemne umowy z osobami odpowiedzialnymi za organizację danego wydarzenia. Podstawową kwestią, o której należy pamiętać zawierając umowę z kucharzem czy restauracją jest to, aby wszystkie uzgodnienia których dokonujemy, zawrzeć w formie pisemnej umowy. Dzięki niej unikniemy późniejszych nieporozumień w zakresie realizacji usługi, a także w razie potrzeby łatwiej będzie nam wyegzekwować jej postanowienia.

Umowa z kucharzem czy restauracją może być zawarta w formie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Powinna określać w szczególności strony, formę kontaktu pomiędzy nimi, a następnie jej przedmiot, czyli zakres obowiązków. Im bardziej jest on szczegółowy, tym lepiej. Do zadań może należeć w szczególności: sporządzenie i skonsultowanie menu, przygotowanie posiłków, kontrola stanu składników czy też rzetelnie gospodarowanie nimi. Następnie należy określić czas realizacji usługi, jej koszt (ważne, by zwrócić uwagę czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto) i sposób płatności. W przypadku restauracji czy sali bankietowej zakres obowiązków będzie odpowiednio szerszy, będzie obejmował przykładowo także wystrój wnętrza, zapewnienie odpowiedniej liczby naczyń, sztućców itd. 

Oprócz wyżej wymienionych podstawowych zapisów warto, by w umowie znalazły się także postanowienia określające odpowiedzialność za powierzone mienie oraz oświadczenie o obowiązku zachowania poufności. Na koniec wskazane jest, aby dodać zapisy określające działania w nieprzewidzianych wypadkach, jak np. w przypadku zmiany terminu wydarzenia, choroby wykonawcy czy rezygnacji z usługi. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

Zaleca się także zawrzeć w umowie postanowienia dotyczące kar umownych, tak aby jak najlepiej zapewnić rzetelne i terminowe wykonanie zamówionej usługi.

W przypadku wątpliwości co do treści takiej umowy, zachęcamy do jej skonsultowania z Kancelarią

Agata Odrobińska
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.