poniedziałek, 20 czerwca 2016

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przewidziano funkcjonowanie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr ten zapewni jawność wpisów dotyczących tego typu postępowań i zastąpi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak na dzień dzisiejszy Rejestr ten jeszcze nie funkcjonuje. Jak rozumieć zatem te przepisy, które odwołują się właśnie do tego Rejestru?odpowiedź na pytanie dot. Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości znajdziemy w art. 455 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, zgodnie z którym:

1. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obwieszczenia nie podlegają opłatom.

2. Postanowienia, zarządzenia i dokumenty, które zamieszcza się w Rejestrze do dnia utworzenia Rejestru wykłada się w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyłożenia. Jeżeli ustawa przewiduje, że termin biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia, zarządzenia lub dokumentu w Rejestrze do dnia utworzenia Rejestru termin ten biegnie od dnia wyłożenia w sekretariacie sądu.

3. Jeżeli ustawa przewiduje, że pisma lub dokumenty składa się albo można złożyć w postaci elektronicznej do dnia utworzenia Rejestru pisma lub dokumenty składa się w postaci papierowej.

Natomiast z przepisów końcowych (art. 456 pkt 1) wynika, że art. 5 Ustawy, który mówi o utworzeniu Rejestru, wchodzi w życie dopiero z dniem 1 lutego 2018 roku, czyli obecnie przepis jeszcze nie obowiązuje. 

Aleksandra Dalecka
adwokat
Katarzyna Sobczyk
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.