czwartek, 27 października 2016

Jak sprzedać mieszkanie należące do dziecka?

Jeśli dziecko jest właścicielem mieszkania, do czasu, dopóki nie stanie się pełnoletnie, nie może samodzielnie sprzedać mieszkania. Co jednak zrobić, gdy rodzice nie mają środków na jego utrzymanie, a posiadają własne lokum? Pieniądze zaś by się przydały na bieżące potrzeby.

Na pewno rodzice samodzielnie takiego mieszkania sprzedać nie mogą. Wynika to z treści artykułu 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Sprzedaż mieszkania zawsze traktowana jest jako czynność przekraczająca zwykły zarząd, nawet w rodzinach dobrze uposażonych. W tym miejscu wskazać należy, że sprzedaż mieszkania bez zgody sądu skutkuje w takim przypadku nieważnością umowy. Własność mieszkania nie przejdzie na nabywcę, zaś zbywca zobowiązany będzie zwrócić uiszczoną cenę. W dodatku taka sytuacja wydaje się mało prawdopodobna, gdyż każdy notariusz, sporządzając taką umowę (a musi być ona w formie aktu notarialnego), powinien zażądać od rodziców okazania stosownej zgody sądu. Bez takiej zgody nie sporządzi aktu notarialnego.

Jak więc przygotować się do uzyskania takiej zgody? Czym uzasadnić wniosek do sądu?

Wniosek do sądu może złożyć każdy z rodziców samodzielnie, wówczas drugi rodzic staje się uczestnikiem postępowania, mogą również pod wnioskiem podpisać się oboje rodzice. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 złotych. W postepowaniu sądowym niezbędne będzie wykazanie w jakim celu planowana jest sprzedaż mieszkania i jak ona wpłynie na dobro dziecka. Przed złożeniem wniosku warto go skonsultować z Kancelarią, która pomoże go właściwie uzasadnić i zgromadzić materiał dowodowy potrzebny dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Należy nadmienić, że czasem rodzice w ogóle nie będą uprawnieni do zarządzania mieszkaniem dziecka i wnioskowania do sądu o zgodę na jego zbycie. Zgodnie z art. 102 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Aleksandra Dalecka
adwokat

3 komentarze:

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.