środa, 7 marca 2012

Bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialności solidarnie odpowiadają członkowie zarządu. 

W przypadku zatem bezskuteczności egzekucji wobec spółki, w terminie trzech lat od uzyskania wiedzy o bezskuteczności zaspokojenia z majątku spółki, wierzyciel może wytoczyć powództwo o zapłatę wierzytelności wobec członków zarządu spółki. 

Uznanie, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, co generuje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu, może zostać przez wierzyciela wykazana w różny sposób, który będzie wskazywał, że spółka nie pokrywa swoich zobowiązań. Jak podkreśla utrwalona linia orzecznicza, wystarczającym dowodem na wykazanie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki jest postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 roku, IV CSK 335/10). 

Jednak należy podkreślić, iż członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki, o ile wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o upadłość spółki lub, że brak zgłoszenia wniosku o upadłość lub wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z winy członka zarządu albo, że nawet brak złożenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub zgłoszenie wniosku o upadłość nie spowodował poniesienia szkody przez wierzyciela. 

Podkreślić należy, że takie rozwiązanie jest możliwie jedynie w przypadku zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których egzekucja okazała się bezskuteczna. Przepisy regulujące spółkę akcyjną nie przewidują możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania spółki członków zarządu. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.