czwartek, 8 marca 2012

Jak sprzedać udziały w sp. z o.o.?


Co do zasady zbywanie udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pełni swobodne. 

Jednak każda zasada ma swoje wyjątki. I tak, zgodnie z art. 182 Kodeksu spółek handlowych zbywanie udziałów może podlegać ograniczeniom. Ograniczeń tych należy szukać w akcie założycielskim spółki (w przypadku spółki jednoosobowej) lub w umowie założycielskiej spółki (w przypadku spółki co najmniej 2 wspólników). Oczywiście zasady zbywania udziałów powinniśmy sprawdzić w tekście jednolitym ww. dokumentu, gdyż od czasu założenia spółki mógł on ulec zmianie w drodze uchwał zgromadzenia wspólników. Po zapoznaniu się z tym dokumentem jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w spółce nie obowiązują ograniczenia odnośnie zbywalności udziałów. 

Najczęściej w praktyce takim ograniczeniem jest ustanowienie prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych wspólników spółki, czasem jest to też uzależnienie możliwości zbycia udziałów od zgody spółki. 

Po przejściu przez wewnętrzne procedury umożliwiające zbycie udziałów (czasem w trakcie – jeśli chodzi o prawo pierwszeństwa) należy spisać umowę sprzedaży oraz uzyskać pod umową notarialne potwierdzenie podpisów, bez czego umowa nie będzie ważna (art. 180 Kodeksu spółek handlowych). 

Na koniec pamiętajmy także o konieczności odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Aleksandra Dalecka 

adwokat 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.