czwartek, 29 marca 2012

Jak ochronić się przed nabyciem mieszania z lokatorem i z długami?

W poprzednim artykule wyjaśniałam kwestię sprawdzenia księgi wieczystej przed zakupem nieruchomości. Dziś omówię, jak z lokalem nie kupić niechcianego lokatora. 

Warto również uzyskać od  sprzedającego, bądź osobiście w urzędzie gminy - zaświadczenie o zameldowaniu. Taki dokument pozwoli nam już na etapie podejmowania decyzji o zakupie, dowiedzieć się, czy w lokalu nie jest ktoś zameldowany. Co prawda, meldunek ma charakter administracyjny i nie oznacza sam w sobie, że dana osoba ma  prawo do danego mieszkania. Taką osobę można wymeldować, chyba że posiada ona tytuł prawny do zajmowania lokalu - np. umowę najmu. Wówczas sprawa się komplikuje z uwagi na to, iż lokator będzie chroniony przez ustawę  o ochronie praw lokatorów.  Konieczny będzie wtedy proces sądowy celem uzyskania wyroku eksmisyjnego, na podstawie którego właściwy organ administracyjny wymelduje niechcianego lokatora.

Warto też zwrócić uwagę, czy tytułem prawnym do lokalu nie jest umowa dożywocia. Bowiem osobie, na rzecz której ustanowiono dożywocie, może przysługiwać dożywotnie prawo zamieszkiwania w lokalu. Sprzedaż lokalu obciążonego prawem dożywocia, spowoduje, że nabywca będzie ponosił także osobistą odpowiedzialność za świadczenia objęte tym prawem. Oczywiście, jeśli bez naszej wiedzy kupiliśmy mieszkanie z lokatorem, przy spełnieniu określonych warunków będziemy mogli podnieść przeciwko sprzedawcy roszczenia z tytułu rękojmi.

Ewentualne zaległe rachunki za media nie obciążają nabywcy, lecz poprzedniego właściciela. Długi poprzednika obciążą nabywcę lokalu wtedy, gdy z tego tytułu jest ustanowiona na nieruchomości hipoteka, albowiem hipoteka obciąża nieruchomość bez względu na ewentualną zmianę jej właściciela. Dlatego najlepiej, aby zbywca mieszkania doprowadził do spłaty zadłużenia i wykreślenia hipoteki przed sprzedażą mieszkania. Warto tez zażądać od sprzedającego przed podpisaniem aktu notarialnego, rachunków za ostatnie miesiące wraz z dowodami opłat, a także zaświadczenia ze spółdzielni lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej, że lokal nie jest zadłużony.

W następnej publikacji omówię, co to jest i przed czym nas chroni rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.