środa, 28 marca 2012

Jak przygotować się do kupna mieszkania od strony prawnej?

Gdy zamierzamy kupić mieszkanie lub dom, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić czy osoba, która sprzedaje jest właścicielem. Potem sprawdzamy, czy nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami i prawami osobistymi osób trzecich, a także czy na danej nieruchomości nie została ustanowiona hipoteka. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w księdze wieczystej prowadzonej przez właściwy ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości sąd wieczystoksięgowy.

Każdy może zajrzeć do ksiąg wieczystych i sprawdzić historię nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać. O podanie numeru księgi wieczystej należy prosić sprzedającego.

Czytając księgę wieczystą należy pamiętać o kilku zasadach. Otóż, każda księga dzieli się na cztery działy. W dziale pierwszym znajdziemy opis nieruchomości umożliwiający jej identyfikację,  tj. rodzaj, położenie oraz powierzchnię. W dziale drugim są informacje o aktualnym właścicielu danej nieruchomości, a także wpisy dotyczące użytkowania wieczystego. Natomiast wszelkie obciążenia lokalu mieszczą się w dziale trzecim księgi wieczystej, za wyjątkiem hipotek, które wpisywane są w dziale czwartym. Warto wiedzieć, iż w dziale trzecim księgi wieczystej wpisywane są również ewentualne zakazy, które ograniczają prawo właściciela do zbywania nieruchomości oraz informacja dotycząca wszczęcia egzekucji z danej nieruchomości.

Nie każdy jednak lokal ma urządzoną księgę wieczystą. Tak może się zdarzyć w przypadku mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Wówczas jedynym źródłem informacji o mieszkaniu jest administracja spółdzielni, w której lokal się znajduje.

Poza sprawdzeniem nieruchomości w sądzie wieczystoksięgowym lub w spółdzielni, trzeba zażądać od sprzedającego przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tytuł własności do mieszkania lub domu. Może nim być akt notarialny przenoszący własność nieruchomości, np. umowa sprzedaży, darowizny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

W kolejnej publikacji omówię, jak ochronić się przed nabyciem mieszkania z lokatorem.


Gabriela Waraszkiewicz
adwokat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.