piątek, 4 maja 2012

Ujawnianie zmian akcjonariuszy w spółce akcyjnej w KRS

W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której istnieje obowiązek składania do Krajowego Rejestru Sądowego zaktualizowanej listy wspólników po każdej zmianie w zakresie składu osobowego wspólników bądź wartości czy ilości posiadanych przez nich udziałów (art. 188 § 3 Kodeksu spółek handlowych), o czym można przeczytać klikając tutaj, w spółce akcyjnej takiego obowiązku co do zasady brak. Spółka akcyjna została bowiem pomyślana jako osoba prawna, która pozwala na większą płynność kapitału oraz, do pewnego stopnia, możliwość zachowania anonimowości akcjonariatu. 

Wyjątkiem jest obowiązek zgłoszenia do rejestru danych osobowych jedynego akcjonariusza w spółce akcyjnej. 

I tak, zgodnie z art. 319 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki. 

Również w przypadku późniejszego nabycia przez jedynego akcjonariusza wszystkich akcji w spółce zarząd ma obowiązek zgłosić tę okoliczność do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza. Fakt, że spółka ma jedynego akcjonariusza, znajdzie zatem również odzwierciedlenie w rubryce 7 odpisu z rejestru przedsiębiorców (art. 38 ust. 1 pkt 9) ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.