środa, 11 lipca 2012

Jak zgłaszać roszczenia do upadłego biura podróży?

Podkreślić należy, iż upadłość biura podróży zawsze spowoduje powstanie starty po stronie jego klientów, których wycieczki nie zostały z tego powodu w pełni zrealizowane. 

Każde biuro podróży zobowiązane jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej gwarancyjnej. Poszkodowany klient zatem powinien zgłosić swoją szkodę do ubezpieczyciela upadłego biura podróży za pomocą formularzy, które znajdują się w urzędzie marszałkowskim, właściwym dla siedziby biura podróży. Formularze znajdują się również na stronach internetowych urzędów. 

Podstawę ochrony klienta biura podróży stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 Nr 223, poz. 2268 z zm.) („Ustawa”). Ustawa również wskazuje zadania biura podróży na wypadek jego niewypłacalności oraz określa zadania organu nadzorczego, jakim jest marszałek województwa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy przedsiębiorca organizujący wycieczki zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej gwarancyjnej, która jest wypłacana w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów powrotu do kraju turystów, których niewypłacalność biura zastała w trakcie pobytu za granicą, w drugiej kolejności zwracane są zaliczki tym, którzy nie zdążyli wypoczynku rozpocząć, a wykupili wycieczkę bądź wpłacili zaliczkę (art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy). W praktyce świadczenie z polisy pozwala w pełni na sfinansowanie powrotu turystów z zagranicy, natomiast w przypadku zabezpieczenia roszczeń turystów, którzy jeszcze z wyjazdu nie skorzystali, a opłacili jego koszt w całości lub w części, środków z polisy nie wystarcza do pełnego pokrycia. Wypłata dla tej drugiej grupy turystów dokonywana jest proporcjonalnie do szkody. Polisa nie obejmuje roszczeń za szkody związane ze straconym czasem klienta lub utraconym urlopem. 

Ponadto w oznaczonym terminie, wynikającym z postanowienia o ogłoszeniu upadłości biura podróży, nie dłuższym niż 3 miesiące od ogłoszenia upadłości, każdy z klientów upadłego może zgłosić do sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach na piśmie swoją wierzytelność. W tym przypadku jednak klienci poszkodowani nie mają pozycji uprzywilejowanej. Są traktowani jak inni kontrahenci handlowi upadłego. Ich wierzytelności do uznania przez syndyka muszą zastać udowodnione w zakresie podstawy i wysokości szkody. Uznane wierzytelności podlegają zaspokojeniu zgodnie z kategorią wierzytelności, którą z reguły będzie dopiero kategoria IV lub V, co także nie gwarantuje ich pełnego zabezpieczenia. 

Możliwe jest również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem wobec członków zarządu spółki na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych, o ile biuro podróży prowadziło działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.