poniedziałek, 17 września 2012

Czy przecena rzeczy pozbawia prawa do reklamacji?

Na pytanie, czy przecena kupionej rzeczy pozbawia nas prawa do jej reklamowania, trzeba odpowiedzieć przecząco, ale tylko wtedy, gdy przyczyną przeceny nie była wiadoma kupującemu wadliwość towaru. Należy bowiem podkreślić, iż reklamacja jest jednym z podstawowych uprawnień konsumenta, przy czym ustawodawca nie wprowadził żadnych dodatkowych warunków, które należałoby spełnić, ażeby należycie zareklamować kupiony przez nas towar. Nie chodzi przy tym oczywiście o termin, podczas którego konsument może złożyć reklamację. 

Przypomnijmy, iż zgodnie z prawem konsument ma dwa miesiące od momentu stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na zawiadomienie o tym fakcie sprzedawcy. W każdym razie czynność ta nie może być jednak dokonana po upływie dwóch lat od chwili wydania towaru konsumentowi. 

Sprzedawca będzie jednak zwolniony z obowiązku uwzględnienia reklamacji, gdy przed dokonaniem zakupu poinformuje należycie klienta o wadach towaru, a ten mimo to zdecyduje się na zakup. Stanowi o tym przepis art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Należyte informowanie oznacza przy tym konkretne wskazanie na wady, a nie ogólnikową wzmiankę o ich istnieniu. Nie oznacza to jednak, że konsument nie może reklamować tego towaru z powodu wykrycia innej niż wskazana przez sprzedawcę wady, chyba że oceniając rozsądnie, powinien był w chwili zakupu o niej wiedzieć. 

Sprzedawcy bardzo często wskazują, że przy kasie w momencie dokonania zakupu znajdowała się tabliczka z informacją, iż reklamacji nie uwzględnia się. Praktyka taka jest całkowicie niedopuszczalna, gdyż pozbawia konsumenta prawa do reklamacji, które to uprawnienie gwarantowane jest w art. 8 wspomnianej wyżej ustawy. 

Uprawnieniem sprzedawcy jest jednak możliwość zastrzeżenia, że towary objęte przeceną, nie podlegają zwrotowi. Prawo do zwrotu towaru zależy jednak jedynie od dobrej woli sprzedawcy, gdyż nie wynika ono z przepisów prawa. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.