czwartek, 6 grudnia 2012

Czy można w umowie najmu wpisać prawo do jednostronnego jej przedłużania?


Przed omówieniem ww. zagadnienia należy przypomnieć uregulowania prawne dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy najmu, w zależności od tego, czy została ona zawarta na czas oznaczony, czy czas nieoznaczony. 


Otóż, umowa zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana wyłącznie w przypadkach w niej wskazanych. Z kolei umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem umownych lub ustawowych terminów wypowiedzenia, zależnie od tego, czy strony w umowie termin ten określiły, czy też nie. Rozważając możliwość wpisania do umowy najmu klauzuli uprawniającej strony do jednostronnego przedłużenia umowy, należy uwzględnić ww. regulacje dotyczące wypowiedzenia, jak również przepisy wskazujące okoliczności, w jakich może nastąpić przedłużenie umowy najmu. Zgodnie z art. 661 kc - najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Z kolei najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza brak możliwości wyłączenia jego zastosowania przez strony. I tak, umowa najmu zawarta na czas określony dłuższy niż 10 lat, a w przypadku przedsiębiorców – 30 lat, po upływie ww. czasu staje się umową zawartą na czas nieoznaczony. Skutkiem tego strony zyskują prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem ustawowych terminów. Nie są już związane postanowieniami umownymi, co do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, zyskując w ten sposób możliwość zakończenia umowy. Wpisanie zatem do umowy najmu zawartej na czas określony prawa do jej jednostronnego przedłużenia, stałoby w sprzeczności z omówionym przepisem, skoro sam ustawodawca wprowadza zmianę dotychczasowej formuły umowy, nakazując uznawanie konkretnych umów zawartych na czas określony za umowy zawarte na czas nieoznaczony, eliminując w ten sposób z obrotu bardzo długie umowy najmu zawierane na czas określony.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

1 komentarz:

  1. Artykuł nie porusza jednej kwestii. Co w sytuacji zawarcia umowy najmu na czas oznaczony krótszy niż 30 lat pomiędzy przedsiębiorcami - przyjmijmy 10 lat. Czy w takim przypadku przedsiębiorca (najemca) będzie mógł dwukrotnie przedłużyć jednostronnie umowę zanim przekształci się ona w umowę na czas nieoznaczony - pierwszy raz po upływie 10 lat i drugi po upływie 20 lat ? Przy założeniu, że wynajmujący w ogóle zgodnie z umową nie ma prawa wypowiedzenia czy odstąpienia.

    OdpowiedzUsuń

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.