piątek, 7 grudnia 2012

Likwidacja Monitora B – jak będą dokonywane ogłoszenia sprawozdań sp. z o.o. i SA i jakie tego będą koszty?

Ustawą z dnia 16 września 2011 roku, zwaną drugą ustawą deregulacyjną, dokonano zmian w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”), gdyż z dniem 1 stycznia 2013 roku zniesiono obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Polskim B sprawozdań finansowych spółek, określonych w art. 64 ust. 1 Ustawy. Obecnie - do końca 2012 roku, koszty ogłoszeń sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B są bardzo wysokie, ponieważ wynoszą 770 zł za każdą stronę sprawozdania. 

Od początku 2013 roku ogłoszenia sprawozdań finansowych będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 złotych. 


Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.