poniedziałek, 10 grudnia 2012

Najemca opuścił lokal, ale nie rozwiązał umowy, czy można do niego wejść właścicielowi?

W trakcie trwania stosunku najmu wynajmujący ma prawo wejść do lokalu jedynie, o ile występuje awaria lub zagrożenie szkodą, a lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu. Wynajmujący powinien wówczas wejść do lokalu wraz z funkcjonariuszem Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. 

Czasami zdarza się faktyczne porzucenie lokalu przez najemcę, polegające na braku zdania lokalu i rozwiązaniu umowy, przy jednoczesnym opuszczeniu lokalu. Najczęściej połączone to jest z niepłaceniem czynszu. Wówczas pomimo, iż umowa obowiązuje, to jednak nie jest wykonywana prawidłowo. Wynajmujący powinien wówczas wezwać najemcę do podjęcia wykonywania umowy zgodnie z jej treścią. Ponadto wynajmujący może podjąć działania zmierzające do zakończenia stosunku najmu, poprzez dobrowolne odebranie lokalu, rozliczenie stron oraz rozwiązanie umowy. W przypadku jednak, gdy najemca nie reaguje na wezwania wynajmującego oraz nie ma z nim żadnego kontaktu, wynajmujący ponosi stratę. Takie porzucenie lokalu przez najemcę, powiązane z reguły z brakiem regulowania opłat za najem, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Wówczas wynajmujący może dochodzić wszelkich zaległości z tytułu rozliczenia z najemcą na drodze sądowej. 

Elementem stosunku najmu jest wydanie rzeczy po zakończeniu stosunku najmu. Obowiązek ten obciąża najemcę. O ile natomiast najemca zaniecha tego obowiązku, wynajmujący powinien celem opróżnienia lokalu wnieść pozew o eksmisję. Wynajmujący bowiem nie ma prawa do samodzielnego wstępu do takiego lokalu i opróżnienia lokalu z rzeczy najemcy. Bez przeprowadzenia eksmisji lokalu nie jest również możliwe nowe rozporządzenie lokalem wraz z rzeczami pozostawionymi przez najemcę, chyba, że umowa najmu oraz wyraźnie oświadczenie najemcy na to pozwala. Wynajmujący zatem o ile nie ma zagrożenia awarii lub szkody nie może wejść do lokalu porzuconego przez najemcę. Ponadto wskazać należy, iż ustawowe prawo zastawu, ustanowione przez wynajmującego, o ile dłużnik zalega z czynszem i świadczeniami dodatkowymi, również nie daje prawa do używania i rozporządzenia rzeczami przez wynajmującego. Celem przymusowego usunięcia najemcy, który nie interesuje się lokalem, konieczne jest wytoczenie powództwa o opróżnienie lokalu oraz uzyskanie na wyrok eksmisyjny klauzuli wykonalności, co pozwoli na wstęp do lokalu wraz z komornikiem i usunięcie rzeczy pozostawionych przez najemcę. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanoiwczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.