piątek, 14 grudnia 2012

Jakie odszkodowanie przysługuje w przypadku nieważnej decyzji administracyjnej?

Podstawę dla dochodzenia odszkodowania w przypadku nieważnej decyzji administracyjnej odnajdziemy obecnie w art. 417 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. Kodeks postępowania administracyjnego dawniej ograniczał szkodę tylko do rzeczywistej szkody (co nie obejmowało utraconych korzyści), obecnie zaś Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera odrębnej definicji szkody. Dlatego do pojęcia szkody będzie miała zastosowanie definicja szkody, jaką zbudowano na tle Kodeksu cywilnego. 

Sam Kodeks cywilny też nie zawiera ustawowej definicji szkody. Szkoda to uszczerbek majątkowy, który strona poniosła, ale też utracone korzyści pozostające w bezpośrednim, adekwatnym związku przyczynowym. Nie są to więc wszystkie możliwe korzyści, jakich moglibyśmy się spodziewać, gdyby wadliwa decyzja nie została wydana, tylko takie, które pozostają w logicznym i normalnym związku, a poza tym są możliwe do udowodnienia. Rozważmy to na przykładzie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które następnie zostało podważone jako nieważne. Wydawałoby się, że utraconymi korzyściami będzie marża, którą byśmy uzyskali, mając zezwolenie. Jak jednak w sposób bezdyskusyjny udowodnić, że rzeczywiście takie korzyści byśmy uzyskali? Dodatkowo sprawa komplikuje się, gdyż na gruncie polskiego prawa przyjmuje się, że szkoda ewentualna, czyli utrata pewnej szansy uzyskania korzyści, w odróżnieniu od szkody hipotetycznej, nie podlega naprawieniu (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, 17.01.2001, akt I ACa 1094/00). Z pomocą może przyjść art. 322 Kodeksu cywilnego, gdyż jeśli sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może zasądzić w wyroku odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.