poniedziałek, 17 grudnia 2012

Czy organ administracji ma obowiązek pouczyć stronę o możliwości zaznajomienia się z materiałami postępowania przed wydaniem decyzji?

Organ administracji powinien poinformować stronę przed wydaniem rozstrzygnięcia sprawy o możliwości zaznajomienia się ze zgromadzonym materiałem oraz wyznaczyć termin na zgłoszenie dodatkowych wniosków. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, który pełni analogiczną funkcję jak instytucja zaznajomienia z aktami śledztwa przed jego zamknięciem w procedurze karnej. 

Organ administracji powinien bowiem pouczyć stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia stanowiska w danym terminie. Zastosowanie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego nie jest zależne od tego czy sprawa jest wszczęta z urzędu czy też na wniosek oraz czy postępowanie ma charakter jedynie uzupełniający. Do czasu upływu terminu z pouczenia organ nie może wydać decyzji. Sankcją za brak zastosowania art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego przez organ jest możliwość wnoszenia przez stronę o wznowienie postępowania. 

Należy jednak podkreślić, iż wykładnia art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego jest odmienna przy jego zastosowaniu przez organy administracji oraz sądy administracyjne. Organy administracji wskazują na szerokie rozumienie obowiązku z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego i uznają, iż nawet wiedza organu o znajomości przez stronę akt sprawy go nie wyłącza oraz wskazują, że taka wada postępowania nie może być usunięta przez organ odwoławczy. Sądy administracyjne ograniczają prawo do powołania się przez stronę na naruszenie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do konieczności wykazania, iż zaniechanie organu miało wpływ na wykonanie przez stronę oznaczonej czynności procesowej. Ciężar dowodu związku przyczynowego w takim wypadku obciąża stronę. Zatem skuteczność oparcia zarzutu na art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego uzależniona jest od tego do kogo kierowane jest odwołanie, w przypadku skargi do sądów administracyjnych zarzut ten wymaga pełnego uzasadniania i wykazania wpływu zaniechania na treść skarżonej decyzji. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.