wtorek, 18 grudnia 2012

Opodatkowanie nabycia udziałów w spółce


Transakcja sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą powstanie obowiązku podatkowego wynikającego z Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku („Ustawa”). 

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są między innymi umowy sprzedaży praw majątkowych, a więc także umowy sprzedaży udziałów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy w takim przypadku powstaje z chwilą dokonania czynności sprzedaży, a konieczność zapłaty podatku ciąży na kupującym. Podatek w przypadku sprzedaży udziałów, wynosi 1% ich wartości rynkowej. Jednakże gdy organ podatkowy nabierze wątpliwości co wartości rynkowej praw majątkowych przyjętej przez podatnika lub jeżeli podatnik w ogóle nie określi wartości przedmiotu transakcji, wówczas organ wezwie podatnika do właściwego jej określenia, a w dalszej kolejności może wyznaczyć biegłego w celu określenia wartości rynkowej. 

Podatek od nabycia udziałów należy uiścić na konto lub w kasie właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, składając przy tym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3). 

Należy pamiętać również, że w przypadku osób fizycznych, powstaje obowiązek zapłaty podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, który wynosi 19% uzyskanego dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów tj. wydatkami pieniężnymi na objęcie udziałów lub ich wartością nominalną w przypadku aportów. Podatek od zysków kapitałowych rozliczany jest podobnie jak od innych dochodów objętych PIT, czyli przez złożenie deklaracji rocznej (PIT-38). 

Artur Stosio 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.