piątek, 15 lutego 2013

Po jakim okresie likwidacji można wykreślić sp. z o.o. z rejestru?


Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu zakończenie działalności spółki poprzez rozliczenie spółki z jej wierzycielami oraz wspólnikami. Aby osoby trzecie, które posiadają roszczenia wobec likwidowanej spółki mogły uzyskać informacje o wszczęciu likwidacji spółki otwarcie likwidacji podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Ponadto zgodnie z art. 279 kodeksu spółek handlowych likwidatorzy powinni ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji oraz powinni wezwać wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

Ostatnim etapem likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dystrybucja majątku, pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, pomiędzy wspólników spółki. Podział majątku likwidowanej spółki, zgodnie z art. 286 § 1 kodeksu spółek handlowych nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Po dokonaniu całkowitej likwidacji majątku spółki, tj. po sporządzeniu tzw. sprawozdania likwidacyjnego, a następnie bilansu zerowego, możliwe jest zamknięcie likwidacji i wykreślenie spółki z rejestru.

Zatem pomiędzy otwarciem likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i publikacją ogłoszenia wzywającego wierzycieli, a złożeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru musi upłynąć przynajmniej sześć miesięcy. Jest to termin ustawowy, który nie podlega skróceniu. Wniosek o wykreślenie z rejestru spółki w likwidacji przed upływem sześciu miesięcy nie zostanie zarejestrowany przez sąd.

Zachęcamy do skorzystania z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię w zakresie likwidacji spółek. Wykonamy dla Państwa kompleksową strategię likwidacji spółki, jak też przeprowadzimy spółkę przez likwidację krok po kroku, jak i na jej poszczególnych etapach, również w zakresie wyboru likwidatora spółki. 

Paulina Adamczyk
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.