czwartek, 21 listopada 2013

Ile w praktyce trwa rejestracja spółki z o.o.?

Rejestracja spółki z o.o. ze względu na konieczność spełnienia wymagań formalnych (forma aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpis do rejestru przedsiębiorców, ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) jest obecnie dość czasochłonna - średni czas na jej założenie wynosi aż 32 dni (dane za 2012 r. raport Doing Business 2013). 

Co jakiś czas podejmowane są działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania systemu w tym zakresie, w tym m. in. zwiększenia efektywności pracy sądów rejestrowych, co w konsekwencji ma się przełożyć na skrócenie czasu potrzebnego do założenia spółki. 

Drobna, aczkolwiek znacząca zmiana dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, miała miejsce w styczniu tego roku. Uchylony wówczas został art. 209 Kodeksu pracy (ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Wprowadzone zmiany zwolniły pracodawców z obowiązku powiadamiania okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie. Obowiązek ten przeszedł na GUS i ZUS. 

Sukcesywnie podejmowane są również kroki prowadzące do usprawnienia wprowadzonej kilka lat temu instytucji jednego okienka i zmniejszenia zbędnego formalizmu wymaganego przy jej rejestracji. Wprowadzoną w styczniu tego roku nowelizacją z 17 stycznia Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, został skrócony do 3 dni termin wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność (wcześniej termin maksymalny wynosił 14 dni). 

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje ponadto możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem platformy internetowej (tzw. S24). Sposób ten miał znacząco uprościć i przyspieszyć rejestrację spółki, gdyż zakłada rejestrację spółki w ciągu 24 godzin od dnia wpływu do sądu rejestrowego (art 20a ust. 2 Ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym). Procedura ta jest stosunkowo prosta, wymaga rejestracji na specjalnie utworzonym przez MS portalu (https://ems.ms.gov.pl/) i wypełnienia krok po kroku odpowiednich formularzy, z których automatycznie wygenerowane zostają zasadnicze dokumenty spółki, jak np. jej umowa, listy wspólników czy wnioski KRS. Po zarejestrowaniu spółki przez Internet należy w ciągu 7 dniu od wpisania spółki do rejestru złożyć do sądu rejestrowego poświadczone notarialnie lub złożone wobec sądu wzory podpisów członków zarządu. Niestety bywa, że otrzymane dokumenty zawierają błędy, dodatkowo procedura ta nie zawsze jest dostępna. 

Należy mieć na uwadze, że rejestrując spółkę przez Internet nie ma zastosowania procedura „jednego okienka”, a więc do obowiązków zarządu należy złożenie odpowiednich wniosków do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a po otrzymaniu numerów NIP i REGON zgłoszenie ich do KRS. 

Z doświadczenia Kancelarii wynika, iż czasem możliwe jest przyspieszenie procedury rejestracji przez złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie. 

Agata Odrobińska 
prawnik 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.