czwartek, 6 listopada 2014

Warunki wypłaty zaliczki na dywidendę

Zgodnie z art. 194 ksh umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może upoważnić zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli spółka posiada wystarczające na to środki. Natomiast art. 195 ksh stanowi, że aby dokonać wypłaty zaliczki na dywidendę konieczne jest aby zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywało zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe regulacje mają charakter semiimperatywny, co oznacza, że umowa spółki może przewidywać bardziej surowe warunki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. 

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują, że na wypłatę zaliczki na dywidendę nie mogą zostać przeznaczone środki stanowiące niewypłacone zyski z lat poprzednich ani kwoty pochodzące z kapitału zapasowego.

Kwota wypłacona tytułem zaliczki na dywidendę podlega potrąceniu z ostateczną kwotą dywidendy ustaloną za dany rok obrotowy, którego dotyczy wypłata na poczet dywidendy. 

Należy podkreślić, iż w przypadku spółki akcyjnej do wypłaty zaliczki na dywidendę konieczna jest również zgoda rady nadzorczej (art. 349 § 1 ksh). 

Podsumowując, można wyróżnić następujące warunki wypłaty dywidendy: 

· umowa spółki przewiduje możliwość wypłaty zaliczki z zysku;

· zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk;

· spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki;

· spółka osiągnęła zysk od końca poprzedniego roku obrotowego;

· zarząd przewiduje wypłatę dywidendy za bieżący rok obrotowy;

· kwota przewidywanej zaliczki nie może przekroczyć połowy zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, a pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Artur Stosio
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.