środa, 14 listopada 2018

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Od dnia 1 stycznia 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany jest na urzędowym formularzu, przy czym prawidłowe wypełnienie formularza to tylko pierwszy krok w procedurze upadłościowej. Równie ważne jest załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów, które będą stanowić dowód na okoliczność stanu naszej niewypłacalności, wysokości zadłużenia, a także przyczyn jego powstania.Odpowiedź na pytanie, jakie konkretnie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, zawsze będzie zależna od danego stanu faktycznego. W zasadzie każde nasze oświadczenie złożone we wniosku powinno być poparte dowodami, ergo wymaga udokumentowania. Wśród przykładowych dokumentów należy wskazać przede wszystkim: umowy kredytowe, faktury, wezwania do zapłaty, dokumentację związaną z prowadzonymi przeciwko nam postępowaniami egzekucyjnymi i sądowymi, raporty z baz dłużników typu: BIK, KRD. Poza tym do wniosku należy załączyć także dokument, z którego będą wynikać źródła i wysokość osiąganych przez nas dochodów – może być to umowa o pracę, ewentualnie zaświadczenie od pracodawcy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, decyzja ZUS o wysokości zasiłku, renty, itp. 

Udokumentowania wymagają również przyczyny stanu naszej niewypłacalności. Przykładowo więc, jeśli zadłużenie powstało w związku z chorobą, do wniosku trzeba załączyć dokumentację medyczną. O ile we wniosku powołujemy się na problemy z zatrudnieniem, wówczas powinniśmy przedstawić umowę o pracę, jej wypowiedzenie, dokumenty poświadczające zmianę warunków zatrudnienia itp. Zdarza się, że na problemy finansowe dłużników wypływa trudna sytuacja rodzinna, np. rozwód, śmierć bliskiej osoby – w takim przypadku do wniosku warto załączyć pozew rozwodowy, wyrok rozwodowy, akt zgonu bliskiej osoby, itp. 

Reasumując, przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy pamiętać o skompletowaniu pełnej dokumentacji potwierdzającej stan naszej niewypłacalności oraz przyczyny jej powstania. W przeciwnym wypadku sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych, a w razie nie uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie oddalony. 

Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy świadczy pomoc w przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w tym konsultuje niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, tak aby wniosek spełniał wszelkie przesłanki formalne i stanowił kompleksowe uzasadnienie dla ogłoszenia wnioskowanej upadłości.

Katarzyna Panas
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.