środa, 28 listopada 2018

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to potoczne określenie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja Prawa Upadłościowego uprościła procedurę, w tym w zakresie ułatwienia dostępu do postępowania. Skutkiem tego jest wzrost ilości spraw upadłościowych w sądach, co wydłuża czas tych postępowań. 


Zastosowanie przepisów procedury do osób fizycznych, innych niż przedsiębiorcy aktywni, powoduje, iż w obrocie funkcjonuje nazewnictwo postępowania jako upadłość konsumencka. Co istotne, wskazane postępowanie dostępne jest dla „oddłużenia” z wierzytelności nie tylko powstałych w zakresie działania osoby fizycznej jako konsumenta. Jedynym warunkiem formalnym dla wszczęcia tego trybu postępowania jest brak aktywnego statusu przedsiębiorcy. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości tzw. konsumenckiej może zgłosić przede wszystkim dłużnik, będący osobą fizyczną, którego miejscem zamieszkania i stałego pobytu jest Polska, który nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem spółki. Przesłanką materialną dla złożenia wniosku jest okoliczność wykazywania się dłużnika rzetelnością w dawnym postępowaniu upadłościowym. Istotne jest również aby dłużnik nie dokonał w ciągu 10 lat wstecz czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wniosek o upadłość konsumencką jest dostępny również dla byłych przedsiębiorców, członków zarządu spółek, wspólników spółek osobowych, przy czym wówczas konieczne jest wykazanie, iż w sprawach firmy lub spółki zostały we właściwym czasie złożone wnioski o upadłość. Ponadto rzeczona procedura jest w pełni dostępna i dopuszczalna również dla rolników (przy czym gospodarstwo rolne musi być jedynym źródłem zarobkowania) oraz stron umów cywilnoprawnych np. poręczycieli umów pożyczek. 

Dłużnik – osoba fizyczna niebędąca aktywnym przedsiębiorcą może złożyć wniosek o upadłość konsumencką nawet wówczas gdy posiada jednego wierzyciela. Wniosek taki składany jest na formularzu, który szczegółowo zostanie opisany w kolejnych  postach na naszym blogu

Wniosek o upadłość konsumencką może również złożyć wierzyciel w stosunku do byłych przedsiębiorców oraz byłych wspólników spółek handlowych, przy czym warunkiem jest aby od momentu zakończenia działalności gospodarczej do momentu złożenia wniosku nie upłynął dłuższy okres czasu niż rok. Termin ten liczony jest od daty wykreślenia z rejestru lub od dnia faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności dla osób, które w rejestrze nie były ujawnione. 

W razie wątpliwości, czy możecie Państwo złożyć taki wniosek, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Paulina Adamczyk - Kowalska
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.