piątek, 28 grudnia 2018

Czy składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ryzykuję, że sąd sprzeda mój majątek?


Zawnioskowanie o upadłość konsumencką daje możliwość oddłużenia się, jednak rodzi ryzyko spieniężenia majątku dłużnika na zaspokojenie wierzycieli. Zasadą jest, że majątek upadłego konsumenta będzie podlegał sprzedaży, z wyłączeniem tych składników, które na mocy przepisów szczególnych zostały z niej wykluczone.
Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, sąd wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem upadłego. Będzie miał za zadanie sporządzenie spisu inwentarza i w dalszej kolejności dokonanie sprzedaży nieruchomości i ruchomości upadłego. Co istotne, w przypadku ruchomości możliwe jest udzielenie przez syndyka stosownego pełnomocnictwa upadłemu konsumentowi, tak aby sam konsument mógł dokonywać sprzedaży swoich ruchomości, dążąc do uzyskania jak najwyższej ceny, celem zaspokojenia wierzycieli. Odnośnie nieruchomości, sprzedaż należy do syndyka. Jeśli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, nie mając jednocześnie innego miejsca do zamieszkania, wtedy z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, za okres od 12 miesięcy do 24 miesięcy. Kwotę tę określa sąd, mając na uwadze potrzeby mieszkaniowe upadłego i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu. Sąd weźmie też pod uwagę opinię syndyka.

Warto pamiętać, że jest też możliwość uniknięcia likwidacji majątku, o ile upadły konsument za zgodą sądu dojdzie do porozumienia z wierzycielami i uzgodni z nimi plan spłaty zadłużenia, bez konieczności sprzedaży składników majątkowych.

Aby ustalić jakie ryzyka są związane ze złożeniem wniosku o oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej danej osoby, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Zdanowicz i Wspólnicy.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.