czwartek, 18 kwietnia 2013

Zmienił się właściciel wynajmowanej przeze mnie nieruchomości, czy coś mi z tego tytułu grozi?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaką umowę najmu mamy zawartą, w jakiej formie została ona zawarta oraz na jakim etapie wykonywania ta umowa się obecnie znajduje. 

Generalną normę regulującą kwestię sytuacji prawnej najemcy (osoby, która wynajmuje mieszkanie) znajdziemy w art. 678 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana. Jak uzyskać datę pewną na dokumencie możecie Państwo u nas przeczytać, klikając tutaj lub lub tutaj.

Jeżeli wypowiedzenie umowy miało już miejsce jeszcze przez „starego właściciela”, nowy właściciel nie musi oddzielnie wypowiadać umowy najmu, zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 roku, sygn. akt I CSK 625/09, zbycie przedmiotu najmu po upływie terminu wypowiedzenia prowadzi do przejścia uprawnienia do żądania zwrotu rzeczy (art. 675 § 1 k.c.) na jej nowego właściciela. 

Inaczej jeszcze wygląda sytuacja zbycia najętego lokalu w przypadku najmu lokalu mieszkalnego. Zgodnie bowiem z art. 692 Kodeksu cywilnego przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy najętej nie stosuje się do najmu lokali mieszkalnych, chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu. W takich przypadkach możliwe jest tylko wypowiedzenie najmów na czas nieoznaczony zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego („zwykłe” wypowiedzenie przy zachowaniu terminów wypowiedzenia). 

Aleksandra Dalecka 
prawnik
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.