wtorek, 21 lutego 2012

Co to znaczy data pewna? Jak można ją uzyskać na dokumencie?

Forma pisemna z datą pewną jest jedną ze szczególnych form czynności prawnych przewidzianą przez ustawodawcę w art. 81 Kodeksu cywilnego i polega na urzędowym poświadczeniu daty dokonania czynności prawnej. Zgodnie z § 1 tegoż artykułu urzędowe poświadczenie daty jest skuteczne również wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej. Ponadto za czynność dokonaną z datą pewną jest uważana również: 

- czynność stwierdzona w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego, 

- czynność w razie dokonania w dokumencie ją potwierdzającym jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki. 

Z datą pewną mamy również do czynienia w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie, gdyż datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby. 

Wymóg dokonania czynności prawnej z urzędowym poświadczeniem daty może wynikać z umowy lub z przepisów prawa. Natomiast przewidzianymi w Kodeksie cywilnym skutkami niezachowania tej szczególnej formy może być wyjątkowo nieważność czynności prawnej albo częściej nieważność szczególnych skutków prawnych czynności. 

W kolejnej publikacji przedstawimy Państwu przykłady wykorzystania formy z datą pewną w przepisach prawa, a także przybliżymy praktyczny aspekt uzyskiwania daty pewnej. 

Artur Stosio

prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.