poniedziałek, 6 lutego 2012

Jakie są koszty sądowego i notarialnego stwierdzenia nabycia spadku? Co się bardziej opłaca przeprowadzić?


Nowelizacja Kodeksu cywilnego z dnia 2 października 2008 roku dokonana ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 Nr 181, poz.1287 z zm.) dopuściła możliwość stwierdzenia nabycia spadku w drodze sporządzonego u notariusza notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wcześniej jedyną drogą do ustalenia kręgu spadkobierców po osobie zmarłej było wyłącznie przeprowadzenie sądowego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Spadkobiercy mogą udać się do dowolnej kancelarii notarialnej celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest jednak tylko możliwie wówczas, gdy nie ma sporu kto jest spadkobiercą oraz gdy u notariusza stawią się wszyscy spadkobiercy. Skuteczność aktu poświadczenia dziedziczenia jest zrównana w mocy prawnej z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, wydanym przez sąd spadkowy po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. 

Koszt sądowego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt) 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2010 Nr 90, poz. 594 z zm.) wynosi 50,00 zł. Poświadczenie dziedziczenia u notariusza zgodnie z art. 10a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kosztuje 150 zł (w tym 100 zł za protokół dziedziczenia, 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia). Cena jest taka sama bez względu na liczbę osób, które biorą udział w tej czynności. Należy do tego dodać jeszcze 23 % podatku VAT. Opłaty nie obejmują jednak kosztów, które są związane z wypisem z aktów poświadczenia dziedziczenia. Każdy spadkobierca, którego dotyczy sprawa, może żądać wypisów aktu w dowolnej ilości. Taki wypis kosztuje 7 złotych 32 groszy brutto od każdej strony dokumentu.

Paulina Adamczyk 
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.