poniedziałek, 28 maja 2012

Co powinno znaleźć się w zawiadomieniu o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej niepublicznej?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Celem takiego zapisu jest niedopuszczenie do podejmowania uchwał, o których wcześniej akcjonariusze nie byli uprzedzeni. 

Tylko w przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 

Jeśli zatem przedmiotem walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie będzie dokonywanie zmian w statucie spółki akcyjnej, nie ma potrzeby ogłaszania o projektach uchwał. 

W spółce niepublicznej nie ma też obowiązku ogłaszania o szczegółowych procedurach związanych z uczestniczeniem w zgromadzeniu. Jedynie zatem z dobrej praktyki gospodarczej może wynikać poinformowanie akcjonariuszy o formalnych warunkach uczestnictwa, takich jak zdeponowanie akcji czy możliwości uczestnictwa przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo pisemne. Brak takiego formalnego wymogu obniża koszty ogłoszenia w Monitorze, choć i tak są one niebagatelne. 

Aleksandra Dalecka 
adwokat 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.