poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Co zrobić, gdy zgubiło się paszport zagranicą?

Zgubienie paszportu za granicą nie jest okolicznością, która uniemożliwi nam powrót do kraju, bowiem konsulaty i ambasady są uprawnione do wydawania tymczasowych paszportów. Paszport tymczasowy pozwala nam jednak tylko na jednorazowy powrót do kraju. Na jego podstawie nie można zatem udać się w dalszą podróż, należy wrócić do Polski. 

Podkreślić należy, iż w przypadku utracenia paszportu za granicą okoliczność ta powinna zostać zgłoszona do odpowiedniej jednostki państwa pobytu tj. najczęściej Policji. Na policji osoba, która utraciła paszport wskazuje przyczynę utraty. O ile utrata nastąpiła w przypadku kradzieży, odpowiednie służby będą wszczynały postępowanie wyjaśniające. Zgłoszenie faktu utraty paszportu zostanie przez organ potwierdzone zaświadczeniem, które będzie potrzebne w konsulacie lub podczas jakiejkolwiek kontroli władz lokalnych. 

Po zgłoszeniu osoba, która utraciła paszport, powinna udać się do placówki polskiego konsulatu, lub o ile nie ma konsulatu, do ambasady, celem złożenia wniosku o wyrobienie paszportu tymczasowego. Paszport tymczasowy wydawany jest w trybie przyśpieszonym, jednak konieczne jest zachowanie formalności niezbędnych do wyrobienia dokumentu zastępczego. 

Po pierwsze, musimy złożyć podanie o wydanie paszportu tymczasowego oraz dwa zdjęcia, spełniające wymagania zdjęć do paszportu. Ponadto, należy przedstawić kserokopię utraconego paszportu, a w przypadku jej braku oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu, co z reguły będzie jedynym możliwym warunkiem do spełnienia. Konsulat podejmie czynności potwierdzenia danych personalnych osoby, która utraciła paszport, bądź poprzez przyjęcie oświadczenia osoby legitymującej się polskim paszportem bądź poprzez sprawdzenie drogą administracyjną. Koszty paszportu tymczasowego, o ile został zgubiony, a nie skradziony pokrywa osoba, która go utraciła. W przypadku wskazania jako przyczyny kradzieży paszportu, postępowanie z wyrobieniem dokumentu zastępczego potrwa odpowiednio dłużej, standardowo oczekiwanie na paszport tymczasowy wynosi 2 – 3 tygodnie. 

Jeżeli paszport utracimy lub zostanie nam skradziony w państwie, w którym Polska nie ma swojej placówki konsularnej lub ambasady, nie zostaniemy pozostawieni bez pomocy. Obywatel polski może w takiej sytuacji udać się do placówki jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, która wyda nam tymczasowy dokument podróży. 

Aby otrzymać taki dokument należy spełniać następujące warunki: 

1) być obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej; 

2) utracić dokument podróży; 

3) znajdować się na terenie państwa, na którym nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego ani konsularnego Polski; 

4) organ, który wydaje tymczasowy dokument podróży uzyskał zezwolenie z Polski. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.