środa, 19 września 2012

Rezygnacja z nieprzemyślanego zakupu

Bardzo często zdarza się, że towar, który właśnie kupiliśmy, przestał nam się podobać. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłaby oczywiście możliwość zwrotu niechcianej rzeczy. Nie jest to jednak powszechna praktyka wśród sprzedawców, którzy raczej niechętnie przyjmują zakupiony towar. 

Niekiedy jednak będą do tego zobowiązani. Chodzi tu o sytuacje, gdy konsument zawarł ze sprzedawcą umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub tak zwaną umowę na odległość. Wówczas kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od otrzymania rzeczy. Termin ten ulegnie wydłużeniu do 3 miesięcy, gdy przedsiębiorca nie potwierdził na piśmie informacji, między innymi o istotnych właściwościach świadczenia, jego cenie, czy prawie odstąpienia od umowy we wskazanym wyżej terminie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone na piśmie i wysłane do sprzedawcy, dla celów dowodowych, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wymóg pisemności narzuca ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w art. 7. Przy tym zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 

W art. 10 ust. 3 wspomnianej powyżej ustawy ustawodawca zastrzegł, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 – dniowego terminu, 
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
  6. dostarczania prasy, 
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych, 
chyba że strony umówiły się inaczej. 

Gdy kupiliśmy produkt, zawierając inną umowę niż wspomniane powyżej, co do zasady, sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć zwracanego przez nas produktu. Może on bowiem dowolnie kształtować zasady, na jakich zwrot będzie możliwy, przykładowo przez wyznaczenie określonego terminu do jego dokonania lub wymogu odpowiedniego zapakowania. 

Emilia Bartosiak 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.