piątek, 19 października 2012

Kto ponosi koszty pogrzebu spadkodawcy?

Zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego koszty pogrzebu spadkodawcy wchodzą w skład długów spadkowych, zatem obciążeni nimi zostają spadkobiercy danej osoby. 

Należy jednak podkreślić, iż do długów spadkowych wchodzą jedynie takie koszty pogrzebu, których wysokość jest uzasadniona przyjętymi zwyczajami w danym środowisku. Nie można zatem obciążać spadkobierców kosztami pogrzebu, których wysokość jest zależna od nadania uroczystości pogrzebowej formy odbiegającej od zwyczajów pogrzebowych danej wspólnoty lub rodziny, która powoduje powstanie nadmiernych kosztów. Koszty wygenerowane w ten sposób nie wchodzą do masy spadkowej, zobowiązaną do ich poniesienia jest zatem osoba, której działanie spowodowało ich powstanie. 

Podkreślić również należy, iż zgodnie z art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego koszty pogrzebu zmarłego, w przypadku spowodowania jego śmierci w drodze czynu niedozwolonego, obciążają osobę odpowiedzialną. Wówczas jest ona zobowiązana do ich poniesienia lub zwrotu osobie, która je poniosła. 

Ponadto wskazać należy, że w stosunku do osób samotnych, które nie mają osób bliskich lub takich, które dobrowolnie chciałyby zająć się pochówkiem, do zorganizowania pogrzebu zobowiązana jest gmina miejsca ostatniego zamieszkania. Koszty pogrzebu ponoszone przez gminę pokrywane są wówczas z zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez zakład ubezpieczeń lub z budżetu gminy na realizację zadań własnych, o ile osoba zmarła nie była ubezpieczona i nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy.

Więcej informacji o sprawach spadkowych na naszym portalu spadkowym - (kliknij tutaj)!Paulina Adamczyk 
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.