piątek, 1 marca 2013

Jak zapewnić dziedziczenie akcji przez moich spadkobierców?

Dziedziczenie akcji spółek akcyjnych następuje na zasadach ogólnych, czyli albo na podstawie testamentu albo w drodze dziedziczenia ustawowego. 

Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) nie zawiera żadnych ograniczeń lub postanowień odnoszących się do dziedziczenia akcji. W spółce akcyjnej brak jest możliwości ograniczenia dziedziczenia akcji w statucie, jak ma to miejsce w przypadku dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem doktryny dopuszczalne jest zastrzeżenie umorzenia akcji w przypadku śmierci akcjonariusza na podstawie art. 359 § 6 k.s.h. 

W przypadku dziedziczenia akcji przez kilku spadkobierców wykonują oni swoje uprawnienia w spółce przez wspólnego przedstawiciela, natomiast za świadczenia związane z akcjami odpowiadają solidarnie. Jeżeli spadkobiercy nie wskazali swojego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich. 

Wykonywanie uprawnień wynikających z akcji przez spadkobierców zmarłego akcjonariusza, wymaga ich wpisu do księgi akcyjnej prowadzonej przez zarząd. Wniosek o wpis do księgi akcyjnej powinien być poparty dokumentem potwierdzającym dziedziczenie np. postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Artur Stosio 
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.