piątek, 26 kwietnia 2013

Jak zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą?

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zaprzestania działalności do właściwego organu ewidencyjnego, tj. urzędu miasta/gminy oraz z dokonaniem rozliczeń z urzędem skarbowym. Należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć go w terminie 7 dni od zaprzestania działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta/gminy, wysłać listem poleconym, co jednak wymaga notarialnego poświadczenia podpisu na wniosku, albo za pośrednictwem strony internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl z podpisem elektronicznym. Wniosek nie podlega opłacie. Organ ewidencyjny przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku do urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego, i urzędu statystycznego. 

Należy też pamiętać o konieczności rozwiązania umów. Planując zakończenie działalności gospodarczej, należy z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać wypowiedzenia umów, z uwagi na przewidziany z reguły w kontraktach okres wypowiedzenia. Na przedsiębiorcy ciążą ponadto inne obowiązki związane z likwidacją działalności gospodarczej, m.in. w zakresie rozliczeń podatku dochodowego i podatku VAT, sprzedaży majątku firmy, zamknięcia kasy fiskalnej. 

Po zakończeniu działalności gospodarczej istnieje także obowiązek przechowywania dokumentacji firmy, zależny od rodzaju spraw, których dokumenty dotyczą. W kwestiach podatkowych i księgowych będzie to termin 5 letni, odpowiadający terminowi przedawnienia zobowiązań podatkowych, liczony od następnego roku, po roku w którym zlikwidowano działalność gospodarczą. Z kolei dokumentację dotyczącą zatrudnienia pracowników – osobową i płacową należy przechowywać przez 50 lat. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.