czwartek, 27 sierpnia 2015

Kategorie (gwiazdki) hotelowe w Polsce i w Unii Europejskiej - czego możemy się spodziewać?

Przepisy dotyczące kategoryzacji hoteli i innych obiektów hotelarskich zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych („Ustawa”) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie („Rozporządzenie”). 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w prawie polskim, zgodnie z art. 36 Ustawy, przez hotele należy rozumieć obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. Ponadto Ustawa wyróżnia także inne obiekty hotelowe takie jak: motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe. Ponadto Ustawa przewiduje 5 kategorii dla hoteli, moteli i pensjonatów oznaczanych gwiazdkami. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego. 

Szczegółowe kryteria dotyczące kategoryzacji obiektów hotelowych zawarte są w Rozporządzeniu, które określa wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych oraz szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii.

Jako przykładowe uwarunkowania należy wskazać: klimatyzację jako obowiązkowe wyposażenie cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. Natomiast w każdym polskim hotelu powinny być podawane śniadania, jednakże posiadanie restauracji jest obowiązkowe jedynie dla hoteli co najmniej trzygwiazdkowych. Rozporządzenie określa także minimalną wielkość pokoju, która dla hotelu jednogwiazdkowego wynosi 8 metrów kwadratowych a dla hotelu pięciogwiazdkowego 14 metrów kwadratowych. W każdej kategorii hotelu łóżko jednoosobowe powinno mieć wymiary co najmniej 90 x 200 cm, a łóżko dwuosobowe o co najmniej 140 x 200 cm. Ponadto każdy pokój hotelowy powinien być wyposażony np. w nocny stolik lub półkę przy każdym miejscu do spania. Natomiast sejf w pokoju jest wyposażeniem wymaganym w hotelach najwyższej – piątej kategorii. 

W przypadku krajów Unii Europejskiej część z nich opiera kategoryzację swoich hoteli na ustawodawstwie wewnętrznym (jak ma to miejsce w Polsce) albo na kryteriach system Hotelstars Union. System ten powstał pod patronatem HOTREC, czyli Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE. Jego członkami jest aktualnie kilkanaście krajów Unii Europejskiej i jest on oparty o system punktowy, który skutkuje tym, że kategoryzacja jest bardzo elastyczna i nie dyskwalifikuje hotelu za brak jednego z elementów jak to miejsce w polskiej regulacji. Ponadto kryteria Hotelstars nie zawierają też wielu szczegółów regulujących architekturę hotelu i wyposażenie, które przewidziane są jako obowiązkowe w Rozporządzeniu. 

Artur Stosio
adwokat 
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.