wtorek, 14 lutego 2012

Czy umowa zawarta w formie ustnej jest ważna?


Odpowiedź na to pytanie zależy od sprecyzowania o jakiego rodzaju umowę chodzi. Przepisy dopuszczają zawarcie umowy w formie ustnej. Ponadto prawo reguluje także formę zwykłą pisemną oraz formy szczególne, do których zaliczane są: pisemna z notarialnie poświadczonym podpisem, pisemna z datą pewną oraz forma aktu notarialnego. Zasadniczo formy mają charakter równorzędny, ale wskazać należy, że dokonanie czynności w formie szczególnej zastępuje formę ustną i zwykłą pisemną.

Bardzo często przepisy same określają formę właściwą i obligatoryjną dla danego rodzaju umowy. Wówczas tylko zawarcie umowy w formie wskazanej w przepisach prawa zapewnia skuteczność i ważność umowy. Tak jest np. przy sprzedaży nieruchomości, gdzie dla ważności sprzedaży wymagana jest forma aktu notarialnego

Zawarcie umowy w formie ustnej rodzi jednak trudności dowodowe. Niezachowanie formy zwykłej pisemnej, o ile nie został zastrzeżony rygor nieważności, powoduje brak możliwości powołania dowodu ze świadków na okoliczność dokonania czynności prawnej, chyba że forma pisemna została jedynie zastrzeżona dla  wywołania określonych skutków prawnych. Nie mniej jednak, o ile: obie strony zgodzą się, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą lub dokonanie czynności zostało uprawdopodobnione za pomocą pisma wówczas dopuszczalny jest dowód ze świadków na okoliczność dokonania czynności prawnej. Przepisów o formie pisemnej zastrzeżonej do celów dowodowych nie stosuje się w stosunkach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, wówczas do ustalania treści umowy zawartej ustnie, nawet o ile zastrzeżona była forma pisemna do celów dowodowych, można przeprowadzać bez żadnych ograniczeń dowód ze świadków. Niezachowanie natomiast formy szczególnej wymaganej dla danej czynności powoduje nieważność tej czynności.

Paulina Adamczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.