środa, 15 lutego 2012

Kiedy pasierb może dziedziczyć po ojczymie lub macosze?

Pasierb, jeśli nie był przysposobiony, aż do 2009 roku nie mógł dziedziczyć po macosze ani ojczymie na podstawie ustawy. Dopiero nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2009 roku dopuściła prawną możliwość dziedziczenia z mocy ustawy po ojczymie lub macosze przez pasierba. Zasady dziedziczenia określone przez nowelizację prawa spadkowego z 2009 roku mają zastosowanie do spadków otwartych po dniu 28 czerwca 2009 roku tj. po wejściu w życie w/w ustawy, tj. gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po tej dacie. 

Oczywiście należy podkreślić, że istniała i nadal istnieje możliwość uwzględnienia pasierba w gronie spadkobierców przez ojczyma lub macochę w testamencie, jednak do dnia 28 czerwca 2009 roku nie było podstaw prawnych dla dziedziczenia pasierba z mocy ustawy. 

Na mocy art. 934¹ k.c. pasierb dziedziczy po swojej macosze lub ojczymie po spełnieniu dwóch przesłanek: po pierwsze tylko wówczas, gdy brak jest innych spadkobierców ustawowych zmarłego tj. małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa, dziadków i ich zstępnych, po drugie, gdy oboje rodzice biologiczni pasierba w chwili otwarcia spadku tj. w chwili śmierci ojczyma lub macochy nie żyją. 

Wskazać należy, że o ile dojdzie do dziedziczenia ustawowego przez pasierba, to z uwagi na brak dziedziczenia w zbiegu z innymi spadkobiercami, pasierb dziedziczy całość spadku, lub jeżeli jest kilku pasierbów powołanych do spadku z ustawy dziedziczą oni w częściach równych. 

Ochrona dziedziczenia przez pasierba na mocy ustawy jest zatem nadal mocno ograniczona. Warto więc sporządzić testament jeśli chcemy, aby nasz pasierb został skutecznie powołany do spadku. 

Paulina Adamczyk
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.