czwartek, 6 września 2012

Co to jest wzór podpisu i po co jest potrzebny?

Obowiązek złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego wzoru podpisu dotyczy osób uprawnionych do reprezentacji spółek handlowych. Członkowie zarządu oraz prokurenci z chwilą ich powołania, są obowiązani do złożenia wzoru swojego podpisu, poświadczonego notarialnie. Taki obowiązek nie ciąży na członkach zarządu. Wzór podpisu może również zostać złożony przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu. 

Wzór podpisu jest ujawniany w sądzie rejestrowym wraz ze zgłoszeniem do rejestru danej osoby, powołanej do reprezentacji Spółki (art. 19a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), a także wraz z wnioskiem o rejestrację zmiany w zakresie podmiotu uprawnionego do reprezentacji spółki. 

Celem ujawnienia wzoru podpisu w aktach rejestrowych spółki jest zabezpieczenie osób trzecich oraz spółki przed naruszeniem ich interesów przez osoby nieuprawnione, które bezprawnie występują w imieniu spółki. Wzór podpisu ma zapewnić możliwość kontroli czy osoba składająca lub przyjmująca oświadczenie woli w imieniu spółki jest do tego umocowana. Wzór podpisu członka zarządu lub prokurenta stanowi zatem element, który pozwala na ocenę skuteczności prawnej czynności dokonanej przez spółkę. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.