środa, 5 września 2012

Co to jest służebność przesyłu? Czy za jej ustanowienie należą się pieniądze?


Służebność przesyłu stanowi prawo przedsiębiorcy do korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie wynikającym z przeznaczenia umieszczonych na niej urządzeń przesyłowych. Zgodnie z art. 49 § 1 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (k.c.), przez urządzenia przesyłowe należy rozumieć urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Właściciel nieruchomości, na terenie której znajdują się powyższe urządzenia przesyłowe, może domagać się od przedsiębiorcy, który jest właścicielem tych urządzeń np. zakładu energetycznego, zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu. W przypadku odmowy zawarcia umowy ustanawiającej służebność przesyłu, która porządkowałaby sytuację prawną dotyczącą urządzeń oraz części nieruchomości przez nie zajmowanych np. gruntu na którym stoją słupy energetyczne lub gruntu znajdującego się pod liniami energetycznymi, właściciel nieruchomości, na podstawie art. 3052 § 2 k.c., może żądać ustanowienia przez właściwy sąd służebności przesyłu.

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu czy też odpowiedni wyrok sądowy, powinny określać również sposób korzystania z urządzeń przesyłowych oraz ich konserwacji przez uprawnionego przedsiębiorcę.

Właściciel nieruchomości, w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu, może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności. Wysokość wynagrodzenia, podobnie jak w przypadku zasądzanego odszkodowania za bezprawne umieszczenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości, zależy od lokalizacji i przeznaczenia gruntu oraz terenu jaki zajmują urządzenia, a także zakresu w jakim uniemożliwiają one  lub utrudniają korzystanie z nieruchomości.

W świetle art. 3051 § 2 k.c. również przedsiębiorca może żądać ustanowienia przez sąd służebności przesyłu, w sytuacji gdy właściciel nieruchomości odmawia zawarcia odpowiedniej umowy, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych. W takiej sytuacji właścicielowi nieruchomości obciążanej służebnością również należy się stosowne wynagrodzenia. W praktyce ustanowienie służebności przesyłu leży także w interesie przedsiębiorcy, jednakże do wszelkich propozycji np. zakładów energetycznych trzeba podchodzić z uwagą, gdyż niekiedy proponowane umowy w ogólnie nie zawierają postanowień dotyczących wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Podpisanie takiej umowy może uniemożliwić dochodzenie odpowiedniego wynagrodzenia w przyszłości. Należy również pamiętać, iż taka umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
  
Artur Stosio
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.