czwartek, 27 września 2012

Doręczanie pozwu małżeństwu i konsekwencje błędnego doręczenia

Przede wszystkim należy wskazać, iż każdemu z małżonków pozew powinien zostać doręczony oddzielnie, gdyż bez znaczenia dla doręczenia pozwu ma fakt pozostawania pozwanego w związku małżeńskim, co więcej nie ma też znaczenia nawet wówczas, gdy małżonkowie zostają pozwani w jednej sprawie łącznie. Nie ma również żadnego znaczenia dla sposobu doręczenia fakt zamieszkiwania małżonków pod jednym adresem. 

Jak bowiem wskazuje art. 133 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego doręczenie osobie fizycznej dokonuje się osobiście. Kodeks co prawda wyróżnia instytucje doręczeń zastępczych, w tym doręczenie dorosłemu domownikowi. Jednak podstawowe znaczenie dla skuteczności doręczenia pozwu ma fakt, iż pozew do każdego pozwanego, nawet do małżonków mieszkających pod tym samym adresem, musi być doręczony w osobnych egzemplarzach wraz z załącznikami. Nie ma zatem możliwości doręczenia jednej wersji pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego małżeństwa, zamieszkującego pod tym samym adresem. Doręczenie takie bowiem nie jest skuteczne i zgodne z przepisami prawa. 

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podmiot składający pismo procesowe, w tym, również powód składając pozew, ma obowiązek załączyć odpisy pisma wraz z załącznikami dla każdego podmiotu uczestniczącego w sprawie. Prawo zatem nie przywiduje wyjątku, który pozwalałby na złożenie tylko jednego odpisu pozwu dla pozwanego małżeństwa. Podobnie przedstawiają się zasady doręczenia zapadłych w toku sprawy orzeczeń, tj. wyroków czy nakazów zapłaty, które także muszą być doręczone dla każdego pozwanego w osobnym egzemplarzu. Tylko bowiem doręczenie pozwu lub orzeczenia indywidualnie oznaczonemu podmiotowi pozwala na powstanie skutków prawnych i powoduje zapoczątkowanie biegu terminów ustawowych np. na udzielenie odpowiedzi lub złożenie środka zaskarżenia. 

Sąd zatem, w przypadku, gdy powód wskazuje jako pozwanych małżonków, zamieszkujących pod tym samym adresem, jednak dołącza jedynie jeden odpis pozwu, powinien wezwać powoda do uzupełniania braków formalnych pisma pod rygorem zwrotu pozwu. 

Paulina Adamczyk 
prawnik
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.