środa, 28 listopada 2012

Czy spółka jawna ma własny majątek?

Spółka jawna, w odróżnieniu do spółki cywilnej, jest samodzielnym podmiotem prawa, zgodnie bowiem z art. 8 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna posiada zdolność prawną. Spółki osobowe, w tym również spółka jawna są tzw. ułomnymi osobami prawnymi, które mogą samodzielnie działać w obrocie prawnym. 

Jak stanowi art. 8 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna, jako zatem podmiot prawa, może być stroną stosunków obligacyjnych, jak również ma prawo nabywania i posiadania praw majątkowych. 

Zgodnie z art. 28 Kodeksu spółek handlowych majątek spółki handlowej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Prawa do tych oznaczonych składników majątkowych należą zatem do spółki, a nie wspólników. Cecha ta odróżnia spółkę jawną od spółki cywilnej, która nie posiada własnego majątku. 

Przyznanie spółce jawnej podmiotowości prawnej oraz możliwości posiadania majątku bardzo ściśle wiąże się z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki subsydiarnie ponoszą jej wspólnicy całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników, jak stanowi art. 31 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powstaje dopiero, o ile egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Posiadanie przez spółkę jawną majątku zabezpiecza zatem wspólników przed skierowaniem do ich majątków egzekucji. O ile bowiem spółka dysponuje majątkiem, wszelkie jej zobowiązania będą z niego pokrywane w pierwszej kolejności. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.