czwartek, 28 marca 2013

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Decydując się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy wybrać nazwę, pod jaką działalność będzie prowadzona oraz przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności i następnie wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Nie podlega on opłacie. Wypełniamy formularz CEIDG-1, który zgodnie z tzw. zasadą „jednego okienka” stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego. 

Dokonanie rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej możliwe jest w jeden z następujących sposobów: 

- zalogowanie się do CEIDG www.ceidg.gov.pl, wypełnienie wniosku on-line i złożenie z podpisem elektronicznym, 

- bez logowania się do CEIDG – przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy, 

- pobranie wniosku i złożenie wypełnionego w wersji papierowej w urzędzie gminy, 

- przesłanie wniosku listem poleconym do urzędu gminy, z tym, że podpis na takim wniosku musi być notarialnie poświadczony.

Zasada „jednego okienka” niestety nie zwalnia z konieczności wizyty w ZUS, jeżeli przedsiębiorca będzie zatrudniać pracowników, bowiem pracodawca jest zobowiązany zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego. Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. 

Kolejnym krokiem jest wizyta w urzędzie skarbowym dla dokonania rejestracji dla celów VAT oraz ewentualnie wyboru formy opodatkowania innej niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy). Dla osób dysponujących podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu istnieje możliwość dokonania rejestracji dla celów VAT drogą elektroniczną. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 170,00 zł. Opłaty dokonujemy na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się urząd skarbowy, w którym dokonujemy zgłoszenia. 

Po uzyskaniu numeru NIP i REGON warto wyrobić pieczątkę firmową. Co prawda obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z przepisów prawa, jednak pieczątka może okazać się niezbędna przy załatwianiu wielu formalności, w szczególności przy otwarciu rachunku bankowego. Rachunek bankowy należy otworzyć w celu rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą otwierać rachunku firmowego, mogą posługiwać się prywatnym rachunkiem bankowym, o ile regulamin danego banku dopuszcza wykorzystanie konta dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.