poniedziałek, 9 czerwca 2014

Jak udowodnić na potrzeby procesu z biurem podróży, że wycieczka nie odpowiadała standardom z oferty?

Odpowiedzialność organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uwarunkowana jest od powstania ustawowych przesłanek: zdarzenia w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkody oraz normalnego związku przyczynowego między tym zdarzeniem a szkodą.

Zgodnie z ogólną regułą dowodową sformułowaną w art. 6 kodeksu cywilnego, to na kliencie, jako na osobie wywodzącej ze zdarzenia skutki prawne, spoczywa ciężar udowodnienia szkody i jej wysokości oraz związku przyczynowego. Przy zaistnieniu wszystkich ww. okoliczności powstaje domniemanie, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które organizator turystyki ponosi odpowiedzialność.

W praktyce udowodnienie ww. okoliczności może przysporzyć sporych trudności. 

Przede wszystkim, aby wykazać przed sądem, że zaplanowany wypoczynek nie spełnił standardów z oferty, należy dokładnie opisać wszystkie zawinienia organizatora i wady wyjazdu. Konieczne będzie przedstawienie dowodów świadczących o niedotrzymaniu lub niewłaściwym wykonaniu umowy przez biuro podróży. Okoliczności te mogą zostać udokumentowane w postaci zdjęć, oświadczeń innych uczestników wyjazdu, kopii rachunków za usługi, które miały być w cenie wyjazdu czy kopii reklamacji złożonej rezydentowi lub pilotowi. Ponieważ sporządzenie dokumentacji nienależytego wykonania umowy stanowi często dowód rozstrzygający sprawę w postępowaniu przed sądem, przedstawiany przez nas materiał dowodowy powinien być wyczerpujący i w jak najszerszy sposób dokumentować powstałą szkodę.

Agata Odrobińska
prawnik
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.