środa, 4 czerwca 2014

Odszkodowanie za brak miejsca w samolocie – overbooking

Overbooking to planowana rezerwacja większej ilości osób niż może pomieścić samolot zakładająca, że część osób posiadających rezerwacje zrezygnuje z jej zrealizowania. Jest stosowany przeważnie w okresach zwiększonej częstotliwości korzystania z usług linii lotniczych, w celu jak najlepszego wykorzystania miejsc i ograniczenia strat, które powstają wskutek niezrealizowania niektórych z rezerwacji.

Kwestia overbookingu została uregulowana w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Celem tego Rozporządzenia jest przede wszystkim ochrona pasażerów. Znajduje ono zastosowanie zarówno do pasażerów linii regularnych, jak i nieregularnych, w tym wycieczkowych, a także do lotów rejsowych jak i czarterowych odlatujących z jednego z państw UE lub przylatującego z jednego z państw nie należących do Unii (art. 3 ust.1)

Aby pasażer mógł skorzystać z uprawnień, jakie daje Rozporządzenie musi posiadać ważny bilet lub inny dowód potwierdzający, że rezerwacja została przyjęta i zarejestrowana przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek. Musi również stawić się do odprawy na wskazany odlot, na godzinę ustaloną przez linię lotniczą. 

W sytuacji, kiedy zabraknie miejsca w samolocie pasażer ma prawo do zrezygnowania z przelotu i dochodzenia stosownego odszkodowania, które wynosi: 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów, 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów, oraz 600 EUR dla wszystkich pozostałych lotów (art. 7 ust. 1). Odszkodowanie nie będzie jednak przysługiwało pasażerom, którzy zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub też zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu (art. 5 ust. 1). Jeżeli pasażer nie chce zrezygnować z przelotu, może domagać się lotu następnym wolnym rejsem i otrzymać odszkodowanie takie jak za opóźnienie. Jeżeli zdecyduje się natomiast na lot kolejnym wolnym rejsem ma prawo otrzymać bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania; a także zakwaterowanie w hotelu w przypadku: gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera; oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (art. 9 ). W przypadku lotu kolejnym wolnym rejsem i umieszczenia pasażera w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, przewoźnik nie może się domagać jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty. Jeżeli zaś pasażer zostanie umieszczony w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni przewoźnik zwraca 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów o długości do 1.500 km lub 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km, z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich, a francuskimi departamentami zamorskimi, oraz w przypadku wszystkich innych lotów o długości od 1.500 km do 3.500 km lub 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów, w tym lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich, a francuskimi departamentami zamorskimi (art. 10). Powyższe odszkodowania nie naruszają praw pasażera do dochodzenia dalszego odszkodowania (art. 12 ust. 1). 

Michał Kaliciński
Prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.