poniedziałek, 3 listopada 2014

Jakie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym od 1 grudnia 2014 r.?

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Nowelizacja wprowadza rozwiązanie polegające na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”), identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON, na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (dalej „CRP KEP”) i rejestru GUS, automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. KRS będzie prowadzony bowiem w systemie teleinformatycznym, a nie jak dotychczas - w systemie informatycznym.

Nadane identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. W praktyce moment wpisu podmiotu do KRS stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą.

Zatem nowy podmiot będzie składał jedynie wniosek o wpis do KRS. Z kolei informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą będą mogły wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy, poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego przekazywania tych danych do CRP KEP i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wyeliminowany zostanie dla nowych podmiotów obowiązek rejestrowy w zakresie samodzielnego zgłaszania przez podmiot do KRS danych o NIP i REGON w celu uzupełnienia wpisu w rejestrze. 

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Będą to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą one jednak uzupełniane przez podmiot w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Dotyczy to m.in. numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych, przewidywanej liczby pracowników.

Rozwiązania wprowadzone na mocy znowelizowanych przepisów pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania na zarejestrowanie podmiotu w KRS.

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno przy rejestracji nowych podmiotów jak i przy dokonywaniu zmian w zakresie istniejących podmiotów. 

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.