wtorek, 30 sierpnia 2016

Czy 500+ zmniejsza należne alimenty?

Zaledwie kilka dni temu, tj. 20 sierpnia 2016 roku, weszła w życie Ustawa przesądzająca w sposób definitywny o relacji pomiędzy obowiązkiem alimentacyjnym a świadczeniem wychowawczym, zwanym potocznie „500 plus” (Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016 poz. 1177).  Zgodnie z nowelizacją na zakres świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 135 k.r.o. nie wpływają świadczenia wychowawcze, przewidziane w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Tym samym pieniądze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500+” nie będą wpływać na wysokość alimentów. Doprecyzowanie tej kwestii pozwoli na uniknięcie ewentualnych rozbieżności w orzecznictwie sądów rodzinnych i zapewni stosowanie przepisów Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z intencją ustawodawcy. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu: "Celem tej ustawy jest wsparcie osób wychowujących dzieci, poprzez częściowe pokrycie związanych z tym wydatków. Ustawa zmierza zatem do poprawy sytuacji materialnej osób wychowujących dzieci i zwiększenia w ten sposób dzietności, nie zaś do utrzymania obecnego stanu rzeczy. Nie może ona więc być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu, zwłaszcza w sytuacji tak niskiej ściągalności alimentów. Byłoby to nie tylko sprzeczne z jej istotą, ale również rażąco naruszało by zasadę sprawiedliwości społecznej". Niewątpliwie przyznanie świadczenia przy jednoczesnym obniżeniu alimentów zaprzeczałoby celowi Ustawy i prowadziłoby do przerzucenia obowiązku utrzymania dzieci na społeczeństwo, podczas gdy w świetle art. 133 § 1 k.r.o. obowiązek ten ma spoczywać głównie na rodzicach. Poza tym nowelizacja doprecyzowuje również, że świadczenia z programu „Rodzina 500+” nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Dla beneficjentów tego programu mogą być tworzone specjalne bezpłatne subkonta, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu.


Katarzyna Sobczak
prawnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.